Чому цифрове євро – необхідність для ЄС?

Чому цифрове євро – необхідність для ЄС?

CEO fintech-компанії LeoGaming Альона Шевцова розповіла, як цифрове євро допоможе задовольнити попит жителів ЄС на електронні платежі, забезпечити їх безпечне циркулювання та протидіяти незаконній діяльності у платіжному секторі.

Пандемія значно вплинула світову економіку, відповідно створивши нестабільну ситуацію для національних валют.  У такій ситуації держави та міжнародні організації шукають методи подолання майбутньої валютної кризи.  А також намагаються вирішити проблеми, спровоковані криптосвітом. Одним із рішень цієї проблеми є запровадження цифрових валют. Ми з вами розглянемо ситуацію детальніше на прикладі ЄС.

У європейському співтоваристві вже давно поширюються думки щодо необхідності створення цифрового євро.  У 2020 році Європейський Центробанк опублікував звіт на цю тему, а у квітні цього року в ЄС стартували офіційні консультації щодо введення цифрового євро.

Концепція цифрового євро представляє його як електронну загальнодоступну форму грошей, випущену Європейським Центральним Банком та національними центральними банками єврозони.  Цей спосіб має стати простим, швидким та безпечним інструментом оплати. Також цифрове євро не замінить готівку, а скоріше доповнить цей платіжний метод.

Загалом створення цифрової валюти вписується в рамки політики цифровізації ЄС.  Тому головна мета запровадження цифрового євро — задоволення попиту споживачів на електронні платежі.  Досягти цього можна шляхом ліквідації розриву між приватним сектором криптовалют та стандартними способами оплати. Цифрове євро надасть перевагу жителям ЄС, оскільки перебуватиме у межах юрисдикції союзу, а не контролюватиметься такими глобальними гравцями як Visa та Mastercard.

Цифрова валюта також допоможе вирішити проблему відстеження незаконної діяльності під час транзакцій.  ЄС таким чином створює новий інструмент запобігання відмивання грошей та ухилення від сплати податків.  Зараз це роблять найчастіше за допомогою криптопростору.

На думку ЄЦБ силою, яка зможе зрушити попит громадян від криптовалюти у бік цифрового євро, є його безпека.

Цифрова валюта нагадуватиме банківський онлайн рахунок або гаманець, який зберігатиметься в ЄЦБ, а не у сторонній фінансовій установі. Це важливо знати, тому що у ЄЦБ не може закінчитися євро.  Оскільки він є емітентом, що робить його набагато безпечнішим, ніж комерційні аналоги.

Таким чином, цифрове євро є необхідністю для такої економічно-інтегрованої системи як ЄС.  Він зможе не тільки задовольнити рівень попиту населення на електронні платежі, а й забезпечити їх безпечне циркулювання.  Така валюта також стане засобом протидії незаконній діяльності у сфері платежів.

Why the digital euro is a necessity for the EU?

The pandemic has significantly affected the global economy, consequently creating an unstable situation for national currencies. In such a situation, states and international organizations are looking for methods to overcome the upcoming currency crisis. They are also trying to solve the problems provoked by the crypto-world. One solution to this problem is the introduction of digital currencies. We will look at the situation in more detail on the example of the EU.

In the European community, there have long been thoughts about the need for a digital euro. In 2020, the European Central Bank published a report on this topic, and in April of this year the EU launched a formal consultation on the introduction of the digital euro.

The concept of the digital euro presents it as an electronic publicly available form of money issued by the European Central Bank and the eurozone’s national central banks. It is intended to be a simple, fast and secure means of payment. Also, the digital euro will not replace cash, but rather will complement this payment method.

In general, the creation of a digital currency falls within the framework of the EU’s digitalization policy. Therefore, the main objective of the introduction of digital euro is to meet consumer demand for electronic payments. This can be achieved by bridging the gap between private sector cryptocurrencies and standard payment methods. The digital euro will give an advantage to EU residents because it will be within the jurisdiction of the union, rather than being controlled by global players such as Visa and Mastercard.

The digital currency would also help solve the problem of tracking illegal activity during transactions. The EU therefore is acquiring a new tool to prevent money laundering and tax evasion. Right now, this is done most often through cryptocurrencies.

According to the ECB, the force that will be able to shift citizens’ demand away from cryptocurrencies toward the digital euro is its security.  

The digital currency will resemble an online bank account or wallet, which will be held at the ECB, but not at a third-party financial institution. This is important to know because the ECB cannot run out of euros. Because it is an issuer, that makes it much safer than its commercial counterparts.

Thus, the digital euro is a necessity for such economically integrated system like the EU. Not only will it be able to meet the population’s level of demand for electronic payments, but it will also be able to circulate them securely. Such a currency would also be a way to counter illegal payment activities.

Content Protection by DMCA.com